Executiva local

Son o órgano executivo do partido no ámbito local. Aproban os documentos políticos da organización, realizan un seguimento da acción dos seus representantes e dirixen e coordinan a actividade cotidiana do partido, entre outras tarefas. Son elixidos na Asamblea Local.

A actual comisión executiva do PSdeG-PSOE de Arteixo está formada polas seguintes persoas:
 • Secretario Xeral: Martín Seco
 • Secretaria de Organización: Ermitas Beceiro
 • Secretario de Acción Electoral: Juan Rodríguez
 • Secretario de Comunicación e Redes: Simón López
 • Vocal: Ana Fuentes
 • Vocal: Ángela Rodríguez
 • Vocal: Carlos Rego
 • Vocal: Silvia Mañana
 • Vocal: Geluco Díaz
 • Vocal: Blanca Fernández
 • Vocal: Paula Crespi
 • Vocal: Ana Cedeira
 • Vocal: Javier Suárez
 • Vocal: Luis Vázquez
 • Vocal: Tino Vázquez
 • Vocal: José Martínez