14 agosto 2018

ROGO PEDINDO ILUMINACIÓN NO LAVADEIRO DE A CACHADA


Algúns veciños do barrio de A Cachada advirten da falla de iluminación do río de lavar do seu barrio, no que se atopa unha fonte que utilizan habitualmente. Por todo isto, ROGAMOS á Concellería de Obras que proceda a instalar un punto de luz neste lavadeiro en canto sexa posible para facilitar o acceso á veciñanza en horas onde non hai luz do día.

ROGO PEDINDO SANEAMENTO E TRAÍDA NO MONTE ACIVEIRO


Dende fai 7 anos a totalidade da corporación arteixá pactamos aprobar por unanimidade as obras que pechen a rede de traída e sumidoiros do noso rural e a renovación onde xa exista e sexa necesario proceder a ela. No Monte Aciveiro na parroquia de Armentón no seu límite con Larín, algúns veciños detectaron que os pozos dos que consumían a auga potable están contaminados e non conteñen auga apta para o consumo humano, seguramente derivado da cuantiosa pluviosidade deste inverno, este barrio carece de traída e saneamento na actualidade e os veciños atópanse nunha situación crítica, xa que non poden usar os pozos privados e teñen medo a ser contaminados no lavado persoal, da louza ou dos alimentos que consumen. A administración fai poucas datas procedeu a levar auga e saneamento aos barrios veciños e polo tanto non debera ser moi custoso achegalo ata este barrio.

Por todo isto, ROGAMOS á Concellería de Obras que se comprometa a levar a cabo con premura as obras necesarias para dotar a este barrio dunha necesidade básica que debera ser atendida pola nosa administración.

08 agosto 2018

Martín Seco “O Concello de Arteixo a instancia do Grupo Municipal Socialista procederá a iniciar o irmandamento cunha Daira do Campo de Refuxiados Saharaui”


O PSdeG-PSOE de Arteixo agradece ao resto dos Grupos Municipales de Arteixo o apoio e implicación no inicio dos trámites para proceder a irmandar ao Concello de Arteixo cunha Daira da República Árabe Saharaui Democrática, co fin de colaborar co goberno saharaui nos problemas que se atopan a cidadanía  dos campos de refuxiados e as zonas liberadas. 


 O Concello de Arteixo por unanimidade aprobará o inicio dos trámites do irmandamento do noso concello coa Daira “Der Tiegisit” do territorio saharaui, co fin de colaborar co goberno saharaui en proxectos de amizade, solidariedade, asistencia e auxilio mutuo e intercambio cultural recíproco, así mesmo asinará un convenio de colaboración para este 2018, no que atenderá a alerta alimentaria manifesta pola Luna Roxa Saharaui con preto de 30.000 euros para un stock de emerxencia que abastecerá a unhas 125.000 persoas das preto de 173.600 que se atopan refuxiadas nese territorio.

Dende o grupo Socialista queremos agradecer ao resto dos grupos o apoio a esta iniciativa e felicitarnos porque Arteixo se incorpore aos concellos que solidariamente colaboran en proxectos de desenrolo para a poboación máis necesitada do planeta e esperamos que esta sexa o inicio dunha colaboración longa no tempo que beneficie a ambos pobos.

07 agosto 2018

Martín Seco “Pedimos que o Concello de Arteixo axilice a colocación dos novos colectores e poña en funcionamento os mecanismos de participación e información que dende fai 3 anos tiña que ter planificado coa saída do Consorcio”

O PSdeG-PSOE de Arteixo pídelle un esforzo ao Grupo de Goberno do PP na aplicación do novo sistema de recollida do lixo, na colocación dos novos colectores, a recollida nos locais de hostalaría e aplique os mecanismos de participación e información que prometeu que desenrolaría e agora vemos que funcionan unha vez máis de xeito improvisado.Unha vez que o goberno local estableceu o novo sistema de recollida do lixo e despois de máis de 3 anos que tomaran a decisión de abandoar o Consorcio das Mariñas, vemos unha vez máis que a improvisación e a falla de planificación reinan na nosa administración, non se puxeron mecanismos axeitados de información ao usuario sobre o novo sistema, non se aplicaron mecanismos válidos de participación cidadá para a colocación dos colectores e o persoal que comezou a traballar no servizo de recollida é claramente insuficiente.

Preguntámonos que fixeron nestes tres anos para que un servizo diferente non comece con bo pé, unha situación indesexable para o Grupo Socialista, e na que o Grupo de Goberno debería implicarse, facendo algo máis que prometer unha rebaixa anual de 30 euros nas facturas e traballar para conseguir unha mellor separación do lixo e unha mellor calidade de vida para os cidadáns de Arteixo que ven estes días como o lixo e os malos olores invadan as nosas rúas.

Por outra banda, pedímoslles colaboración e implicación aos cidadáns no novo sistema, xa que sen eles será imposible que se poidan acadar éxitos que redundarán na calidade de vida da nosa veciñanza e resulta inaprazable que o Grupo de Goberno vixile os continuos verquidos de enseres voluminosos que aparecen no noso territorio e que dende fai anos son continuos en diferentes zonas do concello, por exemplo na rúa Touriñana en Meicende, Suevos ou a aldea de Oseiro, onde diariamente aparecen mobles e chatarra acumulada sen que o Concello tome medidas para evitar que os responsables deixen de atentar contra o resto da veciñanza.

20 julio 2018

Moción pedindo a instalación de "PUNTOS MORADOS" nas festas e grandes eventos

Debido ás festas populares que se van a celebrar este verán en todo o territorio, adxúntase moción para instar ao concello a instalar "Puntos Morados", que serán espazos onde estarán persoas voluntarias cunha formación específica, para informar, concienciar e acompañar a posibles vítimas en caso de sufrir algún tipo de agresión machista. Ademáis, estes puntos servirán de punto de sensibilización e información a toda a cidadanía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos do Ministerio do Interior, unha muller é violada en España cada 8 horas, o que significa que  cada ano  máis de 1.000 mulleres son vítimas deste delito. Ademáis, día tras día, somos coñecedores de desagradables noticias vinculadas á violencia machista: Agresións verbais e físicas, intimidacións e situación de acoso e abuso.

Nos últimos anos,  temos coñecido innumerables casos de agresións sexuais producidas durante a celebración de festas populares e eventos públicos.
As aglomeracións de persoas, como ocorre nas festas populares, son momentos propicios para que teñan lugar este  tipo de condutas.

Está claro que ante esta situación todas as Administracións Publicas teñen o deber de reaccionar con todos os recursos que teñan ao seu alcance.

E, en atención a esto, en determinados concellos do Estado se veñen xestionando uns espazos denominados “Puntos  Morados”, sendo éstes lugares habilitados na propia festa popular, aos que pode acudir a denunciar calquera tipo de conduta contra a integridade das mulleres.

Os “Puntos Morados” será un espazo onde estarán persoas voluntarias cunha formación específica, coordinadas coas forzas de seguridade, para informar, concienciar e acompañar a posibles vítimas en caso de sufrir unha agresión. Ademáis, estes puntos deben servir de punto de sensibilización e información á cidadanía.

Por todas estas razóns dende o Grupo Municipal Socialista instamos aos demáis Grupos Municipais do Concello de Arteixo á aprobación polo Pleno dos seguintes ACORDOS:

1)   Que o Concello instale “Puntos Morados” en todos os actos e eventos multitudinarios que se celebren no municipio, procedendo á posterior avaliación do funcionamento dos mesmos.

2)   Que o Concello realice unha campaña de concienciación, co apoio de carteis informativos e difusión a través das redes sociais, entre outros, co obxetivo de promover unhas festas igualitarias e libres de agresións machistas.

3)   Que o dispositivo se poña en marcha  en colaboración coas asociacións e colectivos feministas municipais e coordinado coas Forzas de Seguridade e Protección Civil.