20 julio 2018

Moción pedindo a instalación de "PUNTOS MORADOS" nas festas e grandes eventos

Debido ás festas populares que se van a celebrar este verán en todo o territorio, adxúntase moción para instar ao concello a instalar "Puntos Morados", que serán espazos onde estarán persoas voluntarias cunha formación específica, para informar, concienciar e acompañar a posibles vítimas en caso de sufrir algún tipo de agresión machista. Ademáis, estes puntos servirán de punto de sensibilización e información a toda a cidadanía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos do Ministerio do Interior, unha muller é violada en España cada 8 horas, o que significa que  cada ano  máis de 1.000 mulleres son vítimas deste delito. Ademáis, día tras día, somos coñecedores de desagradables noticias vinculadas á violencia machista: Agresións verbais e físicas, intimidacións e situación de acoso e abuso.

Nos últimos anos,  temos coñecido innumerables casos de agresións sexuais producidas durante a celebración de festas populares e eventos públicos.
As aglomeracións de persoas, como ocorre nas festas populares, son momentos propicios para que teñan lugar este  tipo de condutas.

Está claro que ante esta situación todas as Administracións Publicas teñen o deber de reaccionar con todos os recursos que teñan ao seu alcance.

E, en atención a esto, en determinados concellos do Estado se veñen xestionando uns espazos denominados “Puntos  Morados”, sendo éstes lugares habilitados na propia festa popular, aos que pode acudir a denunciar calquera tipo de conduta contra a integridade das mulleres.

Os “Puntos Morados” será un espazo onde estarán persoas voluntarias cunha formación específica, coordinadas coas forzas de seguridade, para informar, concienciar e acompañar a posibles vítimas en caso de sufrir unha agresión. Ademáis, estes puntos deben servir de punto de sensibilización e información á cidadanía.

Por todas estas razóns dende o Grupo Municipal Socialista instamos aos demáis Grupos Municipais do Concello de Arteixo á aprobación polo Pleno dos seguintes ACORDOS:

1)   Que o Concello instale “Puntos Morados” en todos os actos e eventos multitudinarios que se celebren no municipio, procedendo á posterior avaliación do funcionamento dos mesmos.

2)   Que o Concello realice unha campaña de concienciación, co apoio de carteis informativos e difusión a través das redes sociais, entre outros, co obxetivo de promover unhas festas igualitarias e libres de agresións machistas.

3)   Que o dispositivo se poña en marcha  en colaboración coas asociacións e colectivos feministas municipais e coordinado coas Forzas de Seguridade e Protección Civil.

18 julio 2018

Solicitamos a implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos e a electrificación da flota municipal

O Partido Socialista de Arteixo, como mostra do seu compromiso polo medio ambiente e a economía verde, vai solicitar ao goberno local no próximo pleno a instalación de puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos en puntos determinados do concello nos cales poden ser moi utilizados.

Ademais, concreta que estes puntos deben cumprir 3 premisas: ser sostidos con enerxías renovables, ser de acceso directo e sinxelo, como unha gasolineira tradicional, sen requirir a adquisición de tarxetas exclusivas para o servicio, e ter un prezo razoable para o usuario, en relación cos custos de mantemento e da enerxía.

Os socialistas tamén impulsaremos a electrificación da flota municipal cando sexa necesario efectuar renovacións na mesma, pois os custos de operación e mantemento destes vehículos son moito menores que nos tradicionais.

Ademais, e como demostran os datos de ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones), a compra de vehículos eléctricos (que axudan a limitar o ruído e a contaminación derivada da circulación) non para de medrar.

Un aire máis limpo repercute directamente na saúde dos habitantes, reducindo a acumulación de elementos nocivos no organismo e o risco, por tanto, de padecer enfermidades relacionadas.

Segundo Simón López “os socialistas debemos apoiar modelos de transporte máis sostibles, que teñen unha das súas bases nos vehículos impulsados por enerxías limpas, coma a eléctrica”.

17 julio 2018

Martín Seco “Arteixo necesita que a biblioteca non peche no verán en horario de tarde e habilite unha zona de estudio para @s xóvenes do concello”

O PSdeG-PSOE de Arteixo solicítalle ao Goberno Local que busque a solución para os problemas que xorden co peche da biblioteca pública central en horario de verán.Dende o Grupo Municipal Socialista non entendemos como o Goberno Local segue sen dar solución a unha reivindicación que fai a xuventude de Arteixo que se atopa sen un lugar onde poder estudar nos meses de verán, tanto para aqueles que teñen que afrontar o proceso da selectividade, como para aqueles que necesitan dun lugar para afrontar os exámenes finais de Xuño e Xullo e os posteriores de Setembro.

O Goberno Local do PP debe habilitar unha fórmula para poder corrixir este déficit e facer que no período estival se habilite unha sala de estudio que se podería cubrir con persoal en prácticas, becarios ou traballadores que puideran atender as necesidades básicas desta instalación, ademais de ir buscando unha mellor solución a longo prazo que faga que Arteixo teña os servizos dun concello de máis de 30.000 habitantes.

O Grupo Municipal Socialista volverá a levar este rogo ao Pleno Municipal de Xullo , xa que para nós é indispensable poder dar os servizos necesarios aos cidadáns e non se pode falar dun concello do século XXI sen aportar solucións a este tema, nunha administración que goza ademais de capacidade económica para levala a cabo.  

03 julio 2018

O PSOE reclama ao goberno local explicacións polos continuos fallos da TDT


O Partido Socialista de Arteixo, tras os continuos problemas sufridos polo sistema de emisións da Televisión Dixital Terrestre, solicita ao goberno local explicacións das xestións que, dende o mesmo, están levando a cabo para procurar o arranxo dos mesmos.

Levamos varias semanas con cortes aleatorios, de duración variable entre uns minutos e unhas horas, poñendo en entredito unha vez máis a capacidade da administración de solventar os problemas dos cidadáns.

Asemesmo, o Concello debería informar puntualmente á cidadanía utilizando os medios de comunicación inmediata dos que dispón (maioritariamente redes sociais), canalizando tamén as reclamacións que lle cheguen ao número de teléfono correspondente.


28 junio 2018

PREGUNTAS POLA SITUACIÓN DO AUTOCROSS DE ARTEIXO
PREGUNTAS ESCRITAS

        Fai poucas datas apareceu unha noticia nos medios de comunicación que falaba da cancelación das probas que estaban programadas no circuíto de autocross de Morás, e posteriormente dende o servizo de comunicación do Grupo de Goberno do PP no Concello de Arteixo, enviouse unha comunicación falando dunha suposta denuncia dun particular ao que se aludía con nomes a apelidos. Posteriormente soubemos de que este particular e/ou outros presentaron escritos durante varios anos pedindo que se cumprira unha suposta orde de precinto do circuíto ditada en anos anteriores e durante eses anos non se procedeu a levar a cabo ningunha actuación neste senso, os medios informaron tamén de que dende fai meses existían actuacións de Fiscalía por medio dunha denuncia do Seprona que solicitaba información sobre este tema e as actuacións levadas a cabo polo concello en relación coas probas efectuadas nos derradeiros anos nestas instalacións.

        Dende o PSdeG-PSOE de Arteixo estamos fondamente preocupados polas informacións aparecidas, xa que en numerosas ocasións durante os 7 anos de goberno do PP de Carlos Calvelo, comunicouse que non existían problemas na celebración de eventos neste circuíto e que se estaba a traballar na regularización do estado de legalidade no que se atopa dita instalación, o preocupante é que a día de hoxe está en perigo a celebración duns eventos deportivos de gran importancia económica para o noso municipio, de gran interese social e de moito arraigo para os nosos cidadáns e os da comarca.

Dende o Grupo Municipal Socialista, coa máxima preocupación, desexamos preguntarlles:

·        ¿En que situación de legalidade está o circuíto de Morás?, ¿pódense levar a cabo a celebración de eventos deportivos nesta instalación?, ¿Cando foi informado o Concello de Arteixo das actuacións de fiscalía con respecto a este tema?, ¿Por qué non se informou ao resto da corporación?, ¿Cal foi o traballo que fixo o Concello ata a aparición da denuncia para legalizar a situación do circuíto?, ¿Por qué non se proxectou a posible instalación dun novo circuíto se existían moitos problemas e non foron resoltos en 7 anos de goberno?

·        ¿Quen é o responsable de protexer os datos persoais de calquera escrito que se presente neste concello?, ¿ten o servizo de comunicación do Concello autorización para utilizalos neste caso?, ¿é coñecedor o goberno local da lei de protección de datos e os posibles prexuízos económicos que poden causar a falla de cumprimento desta lei?, ¿vaise facer responsable algún representante político, electo ou asesor, das posibles repercusións económicas que puidera causar aos cidadáns de Arteixo este uso de datos persoais?