Grupo Municipal Socialista

Dende as eleccións municipais de 2015, celebradas o 24 de maio, os representantes socialistas no Concello de Arteixo son os que seguen:
  • Martín Seco García (Voceiro)
  • Ana Cedeira Zas
  • Luis Vázquez Fernández
  • Susana Lebón Rivas
É posible contactar con eles das seguintes maneiras: