21 febrero 2017

Rogo do PSdeG-PSOE de Arteixo ao Goberno Local do PP, polas novas que xurden do IES Manuel Murguia


Neste curso académico, derivados da aplicación da nova lei de educación e da nova dirección do IES Manuel Murguía, atopámonos cunha serie de decisións tomadas por esta nova dirección do centro, que xeran preocupación das nais e pais dos alumnos, queixas pola distribución dos alumnos por aulas co criterio de capacidade e comportamento, falla de actuación da propia dirección contra algún docente por actuacións que poden exceder o legalmente establecido e a derradeira nova que chegou aos nosos oídos, ante a decisión da nova dirección de ter pechados os baños durante o transcurso da xornada lectiva, excepto cinco minutos antes do recreo e cinco minutos antes do remate, o que resulta incomprensible existindo rapazas en período de crecemento, que comezan co período menstrual e outras problemáticas que poden xurdir deste peche, cunha decisión que para o noso entender excede do legalmente establecido.
  
Por todo isto, ROGAMOS ao noso representante no Consello Escolar de dito centro que nos informe da veracidade de ditas situacións que antes enumeramos e que en caso de ser certas tome partido en dito consello, esixindo que rematen co peche dos baños do centro durante a xornada educativa, que non abandonen aos rapaces menos capaces cara a exclusión e que a dirección esixa que tódolos docentes actúen co respecto debido cara tódolos alumnos e alumnas do IES.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.